Wielki post - 2020
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej - Jasło
Rok duszpasterski 2019 / 2021

Modlitewnik

zamodlony jp2Modlitwa nie jest listą życzeń które zanosimy do Boga, a On nie jest kapryśną złotą rybką, która łaskawie je realizuje, bądź nie... Może niektórym wyda się to obrazoburcze, ale to nie od Boga zależy czy nasze modlitwy się spełnią, czy też pozostaną bez odpowiedzi.....
„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra”. Modlitwa jest aktem szczerego zawierzenia Bogu, który jest w naszych sercach w postaci czystej miłości i harmonii .


Modlitwa do Michała Archanioła

     Archanioł MichaelŚwięty Michale Archaniele,
który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga
i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli.
Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj,
za Twoim przykładem, na początku nowego dnia,
otwierając się na działanie Ducha Świętego,
w każdej chwili dawał się Bogu,
wypełniając z miłością Jego świętą wolę.
Niech razem z Tobą wołam bez ustanku:
"Któż jak Bóg!"

Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
 

Modlitwa katalońska

Anonimowa modlitwa katalońska

 

  Prosiłam Pana Boga o siłę, aby triumfować,

On dał mi słabość, abym nauczyła się smaku rzeczy małych...

  Prosiłam Go o zdrowie, aby robić rzeczy duże,

On dał mi chorobę, abym robiła rzeczy lepsze...

  Prosiłam Go o bogactwo, aby być szczęśliwą,

On dał mi ubóstwo, abym była wrażliwa...

  Prosiłam Go o moc,aby ludzie liczyli na mnie,

On dał mi słabość, abym potrzebowała tylko Boga...

  Prosiłam Go o towarzystwo, aby nie być samotną,

On dał mi serce udolne kochać wszystkich braci...

  Prosiłam Go o wszystko, aby cieszyć się życiem,

On dał mi życie, aby cieszyć się wszystkim...

 

Nie otrzymałam nic o co prosiłam, i mam wszystko, czego mogłam oczekiwać.

Ponieważ, chociaż mowiłam coś przeciwnego, Bóg mnie wysłuchał...

 

JESTEM  NAJSZCZĘŚLIWSZĄ  Z  LUDZI

Rozściel swą szatę Chrystusowi

Modlitwa  Daj mi Boże pragnienie rozścielenia przed Tobą mojego serca i umysłu.

Pomóż, ratuj, bo stan ich jest opłakany.

Utwórz w nich na nowo miejsce Twojego królowania.

Odnów swoją świątynię.

Pokaż jak żyć, a nie jak przetrwać.

Niech na nowo umysł i serce staną się miejscem pielęgnowania, noszenia Twojego słowa i troski o Twoją mądrość.

Nie dają radości rzeczy, którymi się przyodziewam.

Nie cieszą oczy przedmioty, które posiadam.

Nie podnosi mnie na duchu to, co dotykam i biorę w swoje ręce.

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

Chrystus KrólMODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

Serce Jezusa Kochać Cię chcemy

Słońce dni życia, Dobroci zdroju

Króluj nam, którzy dziś się garniemy

Pod słodkie berło, Twego Pokoju.

       Serce Jezusa, Tobie w ofierze

       Składamy przyszłość i czasy nasze

       Niech nas Twa postać jak tarcza strzeże

       Świętością zdobi domów poddasza.

Serce Jezusa, ojcom w rodzinach

Daj rządy pełne siły, mądrości

A z ich domów uczyń świątynie

wiary i cnoty, zgody, miłości.

LITANIA DO ŚW.JANA PAWŁA II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
 • Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
 • Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
 • Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
 • Święta Maryjo - módl się za nami
 • Święty Janie Pawle - módl się za nami
 • Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
 • Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
 • Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
 • Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
 • Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
 • Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
 • Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
 • Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
 • Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
 • Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
 • Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
 • Misjonarzu wszystkich narodów,
 • Świadku wiary, nadziei i miłości,
 • Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
 • Apostole pojednania i pokoju,
 • Promotorze cywilizacji miłości,
 • Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
 • Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
 • Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
 • Papieżu Bożego Miłosierdzia,
 • Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
 • Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
 • Bracie i Mistrzu kapłanów,
 • Ojcze osób konsekrowanych,
 • Patronie rodzin chrześcijańskich,
 • Umocnienie małżonków,
 • Obrońco nienarodzonych,
 • Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
 • Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
 • Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
 • Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
 • Głosicielu prawdy o godności człowieka,
 • Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
 • Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
 • Uosobienie pracowitości,
 • Zakochany w krzyżu Chrystusa,
 • Przykładnie realizujący powołanie,
 • Wytrwały w cierpieniu,
 • Wzorze życia i umierania dla Pana,
 • Upominający grzeszników,
 • Wskazujący drogę błądzącym,
 • Przebaczający krzywdzicielom,
 • Szanujący przeciwników i prześladowców,
 • Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
 • Wspierający bezrobotnych,
 • Zatroskany o bezdomnych,
 • Odwiedzający więźniów,
 • Umacniający słabych,
 • Uczący wszystkich solidarności,

Refleksje

27 luty 2020

 • Post i miłość
  Kiedy uczeń Jezusa wspomina dzień śmierci Mistrza nie powinien ucztować i świętować...
 • Wybór wolności
  Obietnica życia w wolności nie oznacza samowoli czy swawoli, ale jest związana z podstawowym wyborem...

Szukaj na stronie

© 2020 Oficjalna strona parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle dekanat Jasło Wschód - diecezja Rzeszowska.