Wielki post - 2020
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej - Jasło
Rok duszpasterski 2019 / 2021

Modlitewnik

zamodlony jp2Modlitwa nie jest listą życzeń które zanosimy do Boga, a On nie jest kapryśną złotą rybką, która łaskawie je realizuje, bądź nie... Może niektórym wyda się to obrazoburcze, ale to nie od Boga zależy czy nasze modlitwy się spełnią, czy też pozostaną bez odpowiedzi.....
„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra”. Modlitwa jest aktem szczerego zawierzenia Bogu, który jest w naszych sercach w postaci czystej miłości i harmonii .


Przebaczenie - modlitwa

Jeśli przebaczysz będaltziesz WOLNY wewnętrznie poczujesz to..., a ponadto ofiarujesz tę WOLNOŚĆ temu kto Cię zranił...wyjdziesz z celi nienawiści i żalu Modlitwa Przebaczenia obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczy wyłącznie Twoich własnych doświadczeń.

Modlitwa o Ducha Świętego

200


Przyjdź Duchu Święty...
zintegruj wszystkie elementy mego istnienia,
pomóż mi, bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.
Przyjdź Duchu Święty...

Nowenna do Ducha Świętego

GołabekModlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)

   Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

Uwolnienie

Uwolnienie od grzechu

 Panie, Ty przez krzyż i mękę Swoją świat odkupiłeś.

Ty Swoją krwią najczystszą z grzechu nas obmyłeś.

Ty nam drogę do zbawienia dzięki swojej nauce wskazujesz.

Chylę swe czoło przed twym majestatem.

Powierzam w twoje ręce całą duszę moją.

Chwała Tobie i cześć nieustanna Alleluja...


Będę niósł swój krzyż, tak  jak mnie nauczyłeś o Panie JezuTy, przez Swój krzyż nadzieję dałeś mi, Byłeś tam, zamiast mnie.
Za grzechy me, przelałeś Swoją krew, Łaska Twa, wybawiła mnie.
Chwała Twoja jest jak poranny słońca blask.
Wieczny jest nasz Bóg
O! W górę spójrz, Jezusa zobacz tam.
Śpiewaj – Święty jest nasz Pan.
Ta Twoja krew oczyszcza z grzechów mnie, Jezu mój, Twoja krew.
Cierpiałeś Ty, bym ja mógł w Tobie żyć. To Twój dar – dla mnie wieczność jest.
Ty, Jezu mój, u Ojca jesteś już, w Tobie ja jestem tam.
To miłość Twa podniosła z prochu mnie.

Panie mój, Jezu, kocham Cię.

 


Oby Twoja ofiara na krzyżu, dla nikogo nie okazała się daremną.

Udziel, Panie, potrzebnych łask Ojcu Świętemu Franciszkowi, by niestrudzenie głosił Ewangelie miłosierdzia całemu światu i umacniał w wierze Kościół.

Błogosław kapłanom, misjonarkom i misjonarzom, którzy oddali swe życie dla chwały twojej.
Umacniaj ich w wierze, by z radością nieśli Ewangelię do tych, którzy jeszcze Cię nie znają.

Miej w opiece nasze rodziny, by nie zabrakło w nich bezinteresownej miłości, szacunku dla bliźniego i gotowości poświęcenia się dla innych.

Wspieraj chorych, którzy cierpią. Dodawaj sił, tym którzy się nimi opiekują. Wspieraj łaską męstwa i wytrwałości wszystkich, aby pamiętali, że

„ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia” (Mt 7,14).

Niech blask Twego zmartwychwstania i radość nieba, towarzyszą nam w dźwiganiu naszych codziennych krzyży.

Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

MBCZMODLITWA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ


Jasnogórska Matko Kościoła , z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.

Rozbudź wśród nas serca świetych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary, umacniaj miłość do Kościoła świetego, wyjednaj nam upragnione łaski….

Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.

Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.
Amen.

Refleksje

28 luty 2020

  • Post i miłość
    Kiedy uczeń Jezusa wspomina dzień śmierci Mistrza nie powinien ucztować i świętować...
  • Wybór wolności
    Obietnica życia w wolności nie oznacza samowoli czy swawoli, ale jest związana z podstawowym wyborem...

Szukaj na stronie

© 2020 Oficjalna strona parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle dekanat Jasło Wschód - diecezja Rzeszowska.