Biblia a komórka

Drukuj

BibliaCzy potraficie sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy traktowali Biblię w taki sam sposób jak telefon komórkowy?

>> Gdybyśmy nosili Biblię w naszych aktówkach, torebkach, plecakach, na pasku albo w kieszeni marynarki?

>> Gdybyśmy wracali się po nią, jeśli przypadkiem zostawilibyśmy ją w domu lub biurze?

>> Gdybyśmy brali ją do ręki w nagłych wypadkach?

 

>> Gdybyśmy spoglądali na nią wiele razy w ciągu dnia?

>> Gdybyśmy używali jej do wysyłania wiadomości naszym przyjaciołom?

>> Gdybyśmy zabierali ją w podróż na wypadek, gdybyśmy musieli wezwać pomoc?

>> Gdybyśmy ją traktowali tak, jakbyśmy nie mogli bez niej żyć?
Komórkowy nałóg


W przeciwieństwie do komórki, Biblia zawsze ma zasięg! Możemy się za jej pomocą połączyć, gdziekolwiek jesteśmy! Nie musimy się martwić brakiem kredytu na karcie, gdyż Jezus już zapłacił rachunek i nie mamy żadnego limitu! Co więcej: połączenia nigdy się nie urywają, a bateria jest naładowana na całe życie! Zapisz te numery w notatniku albo w komórce! Być może przydadzą się w jakimś momencie życia!


Numery” alarmowe:
Jeśli jest Ci trudno... wybierz *1 Kor 13

Jeśli potrzebujesz ekonomicznej porady, jak właściwie zainwestować to, co posiadasz... wybierz *Łk 12,33-34

Jeśli jesteś smutny... wybierz *Ps 6 *Ps 30 *J 14
Jeśli wydaje Ci się, że Bóg jest daleko... wybierz *Ps 61
Jeśli się martwisz, dokąd wiedzie droga Twego życia... wybierz *Łk 12,32

Jeśli jesteś zdenerwowany... wybierz *Ps 15
Jeśli się boisz... wybierz *Mt 6,19-24 *Ps 18
Jeśli Twoja wiara potrzebuje wzmocnienia... wybierz *Hbr 11 *Ps31,*Kol 1,23
Jeśli ludzie są przeciwko Tobie.... wybierz *Ps 27

Jeśli pragniesz pokoju i odpoczynku. wybierz *Ps 23 *Mt 11,25-30

Jeśli zastanawiasz się, co powiedzieć... wybierz *Mt 5,33-37
Jeśli jesteś sam i się boisz... wybierz *Ps 22
Aby poznać sekret szczęścia... wybierz *Kol 3,12-17 *Mt 5,3-12
Jeśli jesteś smutny i samotny... wybierz *Rz 8,31-39 Biblia
Jeśli jesteś w niebezpieczeństwie... wybierz *Ps 91 *Ps 40
Jeśli pragniesz pokoju i odpoczynku. wybierz *Ps 23 *Mt 11,25-30
Jeśli świat wydaje Ci się większy od Boga...wybierz* Ps 90