Wielki post - 2020
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej - Jasło
Rok duszpasterski 2019 / 2021

NIEDZIELA PALMOWA

Ewangeliści opowiadają o tym, jak Chrystus dosiadający osiołka wjechał od strony Góry Oliwnej do Jerozolimy w chwale i przy radosnych okrzykach wiernych. Rzucali oni na drogę swoje płaszcze oraz liście palmowe, by wyrazić hołd i uwielbienie dla Syna Bożego. Osiołek jest symbolem skromności i pokory Króla, który przybierając ciało człowieka, chciał się jak najbardziej zbliżyć do zwykłych prostych ludzi. Dlatego też jego miejscem narodzenia nie był pałac, a środkiem transportu nie była kareta.To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia opisanego w Nowym Testamencie istnieje święto Niedzieli Palmowej zwanej tez Kwietną lub Wierzbnią. Jej obchody datowane są już na IV wiek, kiedy to w Jerozolimie patriarcha na osiołku pokonywał trasę do miasta, gdzie witały go tłumy chrześcijan. Dzisiaj ta droga jest skrócona, gdyż kapłan podczas mszy św. obchodzi jedynie ołtarz bądź ewentualnie Kościół.
Niedziela Palmowa oznacza iż za tydzień Święta Wielkanocne, największe i najważniejsze święta dla wszystkich wierzących katolików. Kilka słów z historii tego święta. Obchodzone jest w Polsce od średniowiecza, a zwyczaj ten przywędrował z Jerozolimy, jako upamiętnienie uroczystego wjazdu Chrystusa do tego miasta. Już tradycyjnie, wierni przynoszą do kościoła palmy, które jako symbol odradzającego się życia są święcone podczas Liturgii Tradycyjna palma a cała wspólnota wiernych śpiewa w tym czasie: - Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w Imię Pana! Błogosławiony Król Izraelski "! Takie same okrzyki radości wznosili mieszkańcy Jerozolimy na widok wjeżdżającego do miasta Jezusa na osiołku, rzucali mu także pod nogi szaty oraz palmami wyścielali drogę. Na znak, że jest dla nich Odkupicielem, kimś bardzo ważnym. Kimś komu składają hołd i uwielbienie. Stąd też bardzo bogata w Polsce tradycja przychodzenia do świątyni z palmami.
To pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, zapowiadający czas zadumy. nie żalu nad cierpiącym Jezusem, ale zadumy nas samym sobą. Wykorzystaj ten czas dobrze, zrozum znaczenie tych Świąt, bo dane są one do zmiany Twojego życia, abyś zrozumiał że nie gwoździe przybiły Jezusa,ale Twój grzech, Ty miałeś w tym swój wspołudział, za każdym razem gdy sprzeciwiasz się Bogu...

Słowo na dziś

28 luty 2020

  • piątek 28 lutego 2020 : Księga Izajasza 58,1-9a.
    Tak mówi Pan Bóg: «Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: "Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie uznałeś?" Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród niegodziwego walenia pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: "Oto jestem!"

Refleksje

Źródła nie znaleziono

Ościenne parafie

Szukaj na stronie

Losowe zdjęcie

© 2020 Oficjalna strona parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle dekanat Jasło Wschód - diecezja Rzeszowska.