NIEDZIELA PALMOWA

Ewangeliści opowiadają o tym, jak Chrystus dosiadający osiołka wjechał od strony Góry Oliwnej do Jerozolimy w chwale i przy radosnych okrzykach wiernych. Rzucali oni na drogę swoje płaszcze oraz liście palmowe, by wyrazić hołd i uwielbienie dla Syna Bożego. Osiołek jest symbolem skromności i pokory Króla, który przybierając ciało człowieka, chciał się jak najbardziej zbliżyć do zwykłych prostych ludzi. Dlatego też jego miejscem narodzenia nie był pałac, a środkiem transportu nie była kareta.To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia opisanego w Nowym Testamencie istnieje święto Niedzieli Palmowej zwanej tez Kwietną lub Wierzbnią. Jej obchody datowane są już na IV wiek, kiedy to w Jerozolimie patriarcha na osiołku pokonywał trasę do miasta, gdzie witały go tłumy chrześcijan. Dzisiaj ta droga jest skrócona, gdyż kapłan podczas mszy św. obchodzi jedynie ołtarz bądź ewentualnie Kościół.
Niedziela Palmowa oznacza iż za tydzień Święta Wielkanocne, największe i najważniejsze święta dla wszystkich wierzących katolików. Kilka słów z historii tego święta. Obchodzone jest w Polsce od średniowiecza, a zwyczaj ten przywędrował z Jerozolimy, jako upamiętnienie uroczystego wjazdu Chrystusa do tego miasta. Już tradycyjnie, wierni przynoszą do kościoła palmy, które jako symbol odradzającego się życia są święcone podczas Liturgii Tradycyjna palma a cała wspólnota wiernych śpiewa w tym czasie: - Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w Imię Pana! Błogosławiony Król Izraelski "! Takie same okrzyki radości wznosili mieszkańcy Jerozolimy na widok wjeżdżającego do miasta Jezusa na osiołku, rzucali mu także pod nogi szaty oraz palmami wyścielali drogę. Na znak, że jest dla nich Odkupicielem, kimś bardzo ważnym. Kimś komu składają hołd i uwielbienie. Stąd też bardzo bogata w Polsce tradycja przychodzenia do świątyni z palmami.
To pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, zapowiadający czas zadumy. nie żalu nad cierpiącym Jezusem, ale zadumy nas samym sobą. Wykorzystaj ten czas dobrze, zrozum znaczenie tych Świąt, bo dane są one do zmiany Twojego życia, abyś zrozumiał że nie gwoździe przybiły Jezusa,ale Twój grzech, Ty miałeś w tym swój wspołudział, za każdym razem gdy sprzeciwiasz się Bogu...

Słowo na dziś

20 wrzesień 2019

  • piątek 20 września 2019 : Pierwszy list do Tymoteusza 6,2c-12.
    Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa. Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj! Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy – ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

Refleksje

20 wrzesień 2019

  • Iść za Jezusem
    Moja wiara winna być ukierunkowana na dążenie do bliskości z Jezusem, a nie pożądaniem wielkości, w jakimkolwiek wymiarze.
  • Okaż miłosierdzie
    Nie rozpatrujemy grzechu innych w kategoriach Bożego Miłosierdzia, dla którego nie ma granic. Jakże inaczej traktujemy własną grzeszność

Ościenne parafie

Szukaj na stronie

Losowe zdjęcie

© 2018 Oficjalna strona parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle dekanat Jasło Wschód - diecezja Rzeszowska.